แหล่งรวมซอฟต์แวร์ และบทความไอที สาระน่ารู้ทั่วไปที่น่าสนใจ

หวั่นใจและ Panic เหตุทำไมคนอ้วน ถึงเสี่ยงทรุดหนักหากเป็นโควิด-19

หวั่นใจและ Panic เหตุทำไมคนอ้วน ถึงเสี่ยงทรุดหนักหากเป็นโควิด-19

จากแหล่งสื่อต่างๆ อย่าง พญ. ธิดากานต์ รุจิพัฒนกุล หรือ หมอผิง ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณและเวชศาสตร์ชะลอวัย โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ระบุเอาไว้ในเพจ Pleasehealth Books ว่า ผู้ป่วยโรคอ้วน มีความเสี่ยงอาการทรุดหนักจากโควิด-19 มากกว่าคนที่มีน้ำปกติ โดยอธิบายเอาไว้ประมาณนี้ว่า โควิด-19 มีอัตราการเสียชีวิตทั่วโลกโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 3% ในขณะที่บางประเทศมีอัตราการเสียชีวิตสูงเกือบ 10% (ฝรั่งเศส อังกฤษ) บางประเทศก็สามารถกดจนอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ต่ำกว่า 2% (อิสราเอล รัสเซีย) ด้วยปัจจัยหลายด้าน

ปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้ป่วยโควิด-19 มีอาการทรุดหนัก หรือเสี่ยงเสียชีวิต คือ อายุ งานวิจัยพบว่ากว่า 75% ของผู้เสียชีวิตมีอายุมากกว่า 65 ปี รวมถึงผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่น เบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจ ความดันโลหิตสูง และมะเร็งต่างๆ โรคอ้วน ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงทรุดหนักจากโควิด-19 โดยเฉพาะคนอายุน้อย หากมีโรคอ้วน คือมีดัชนีมวลกายมากกว่า 30 ความเสี่ยงที่จะทรุดหนักหรือเสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นมาก บางคนอาจสงสัยว่าความอ้วนเกี่ยวอะไรกับโควิด19 สาเหตุที่โรคอ้วนเพิ่มความเสี่ยงทรุดหนักจากโควิด-19 มีงานวิจัยที่อธิบายว่ามาจากกลไกหลักๆคือ

ระบบภูมิคุ้มกันหรือทหารที่ไม่แข็งแรง โดยเฉพาะทหารประเภท T-cells อันเป็นผลจากภาวะดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลินและฮอร์โมนเลปตินเรื้อรัง ซึ่งเป็นภาวะที่พบในคนเป็นโรคอ้วน พบว่าความอ้วนส่งผลให้ระบบภูมิคุ้มกันแก่กว่าที่ควรจะเป็นตามช่วงอายุ
การอักเสบเรื้อรังในระดับโมเลกุล ซึ่งเป็นการอักเสบในระดับต่ำๆที่ไม่มีอาการแต่เกิดขึ้นตลอดเวลาในผู้ป่วยโรคอ้วน โดยสามารถวัดได้จากสารก่อการอักเสบต่างๆในเลือดเช่น TNF-α, IL-1β, IL-6 เมื่อถูกสมทบด้วยการอักเสบเฉียบพลันจากโควิด19 จึงส่งผลให้มีปฏิกิริยาอักเสบที่รุนแรงขึ้น เสี่ยงต่อการทรุดหนักมากขึ้น

การมีประตูที่เปิดรับเชื้อไวรัสมากขึ้น เซลล์ในเยื่อบุจมูก ทางเดินหายใจ และหลายอวัยวะในร่างกายจะมี ACE-2 receptor ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นประตูทางเข้าเซลล์ของไวรัส SARS-COV-2 พบว่าในผู้เป็นโรคอ้วนจะมีประตูนี้มากขึ้นกว่าคนทั่วไป จึงอาจเป็นอีกหนึ่งกลไกที่ส่งผลให้ไวรัสบุกสะดวก ในคนที่เป็นโรคอ้วนจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดลิ่มเลือดอุดตันง่ายขึ้น ซึ่งการเกิดลิ่มเลือดเป็นหนึ่งในกลไกที่ทำให้ผู้ป่วยโควิด-19 ทรุดหนักขึ้น

Cr. sanook