แหล่งรวมซอฟต์แวร์ และบทความไอที สาระน่ารู้ทั่วไปที่น่าสนใจ

โปรแกรม ieSmart WI สร้างมาตรฐานการทำงาน บันทึกเวลาผ่านใบบันทึกเวลา

โปรแกรม ieSmart WI สร้างมาตรฐานการทำงาน บันทึกเวลาผ่านใบบันทึกเวลา

โปรแกรมสร้างมาตรฐานการทำงาน ieSmart WI ที่จะช่วยลดเวลาคำนวณหาค่าเวลามาตรฐานในการทำงานและเพิ่มความแม่นยำในการวิเคราะห์การทำงาน เหมาะสำหรับทำคู่มือการทำงาน การวิเคราะห์งานเชิงปรับปรุงงาน และการสอนงานแบบมัลติมีเดีย แสดงวีดีโอการทำงาน โปรแกรมรองรับ win 7 ขึ้นไป ติดตั้งง่าย และรวดเร็ว สามารถสร้างงานย่อยด้วยการมองผ่านไฟล์วีดีโอด้วยฟังก์ชันการตัดต่องานย่อยที่ใช้งานได้ง่าย บันทึกเวลาผ่านใบบันทึกเวลา (Observation Sheet) ด้วยการจัดการผ่านไฟล์วีดีโอในรูปแบบการศึกษาเวลาโดยตรง (Direct Time Study)

สามารถแก้ไขข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และแม่นยำ โดยการทำงานผ่านหน้าจอควบคุม สามารถจัดเก็บข้อมูลที่มีเอกสาร พร้อมแนบไฟล์วีดีโอการทำงานเพื่อสะดวกในการตรวจสอบ และการปรับปรุงการทำงาน สอนขั้นตอนมาตรฐานการทำงานผ่านฟังก์ชัน มัลติมีเดีย (Multi Media) พร้อมภาพเคลื่อนไหว และแสดงเวลามาตรฐาน คำนวณหาค่าเวลามาตรฐานได้โดยอัตโนมัติ

สามารถวิเคราะห์การทำงาน และจับเวลาได้หลายมิติในการศึกษาการงานเพียงงานเดียว สร้างเอกสารในการเก็บข้อมูลเวลาเพื่อคำนวณหาค่าเวลามาตรฐานตามหลักการศึกษาการทำงาน สามารถสร้างเอกสารในการวิเคราะห์การทำงานได้ 3 รูปแบบ โดยทั้งหมดจะดำเนินการผ่าน หน้าจอควบคุม ใบบันทึกเวลา (Observation Sheet), แผนภูมิกระบวนการผลิต (Flow Process Chart) และคู่มือการทำงาน (Work Instruction) ได้