แหล่งรวมซอฟต์แวร์ และบทความไอที สาระน่ารู้ทั่วไปที่น่าสนใจ

Team Work Online ยุคดิจิตอลปัจจัยสำคัญเกี่ยวกับเรื่องที่ควรเรียนรู้

Team Work Online ยุคดิจิตอลปัจจัยสำคัญเกี่ยวกับเรื่องที่ควรเรียนรู้

ด้วยยุคสมัยและปัจจัยต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป การทำงานออนไลน์ก็มีมากมายขึ้นในหลายองค์กรทำให้ผู้คนต้องปรับตัวพร้อมกัน การมี Team Work Online เหมือนจะเป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้อีกแล้ว ตั้งแต่พนักงานออฟฟิสหรือฟรีแลนซ์เองก็ตามจะเห็นได้ว่าวิถี New Normal ไม่ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตเราเฉพาะเรื่องสุขอนามัย การสวมใส่หน้ากากและหมั่นล้างมือให้สะอาดเพียงเท่านั้น การรักษาระยะห่างเป็นหนึ่งในสิ่งที่พึ่งปฏิบัติเช่นเดียวกัน

ซึ่งอย่างหลังนี้ได้แตกแขนงวิถึชีวิตแบบใหม่ให้พวกเราอย่างมากมาย การทำงานออนไลน์หรือ Work From Home คือหนึ่งในพลวัตนั้น จะเห็นได้ว่า 2-3 ปีที่ผ่านมา แนวทางการทำงานแบนี้ได้รับความนิยมมากขึ้น เพราะด้วยวิธีการทำงานที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น คนทำงานสะดวกกว่าเดิม ทำจากที่ไหนก็ได้ ส่วนองค์กรเองก็ประหยัดค่าใช้จ่ายได้หลายส่วน ในขณะที่ผลลัพธ์และประสิทธิภาพของการทำงานยังคงเดิม

แน่นอนว่าข้อดีอันสุดแสนจะโดดเด่นของการทำงานออนไลน์ คือเรื่องความยืดหยุ่น Work from everywhere จากที่ไหนก็ได้ แต่อย่าลืมว่า ในความสะดวกของเรายังมีทีม มีลูกค้าที่เราต้องหาจุดตรงกลางในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ถึงแม้จะแยกย้ายกันไปทำงานคนละสถานที่แต่ “การทำงานเป็นทีม” ยังคงเป็นหัวใจหลักของการทำงานอยู่ดี ดังนั้น จึงควรมีข้อปฏิบัติและแนวทางร่วมกัน เพราะงานที่ยอดเยี่ยม ย่อมไม่ได้เกิดขึ้นได้ด้วยตัวคุณเพียงคนเดียว

Do & Don’t การทำงานเป็นทีมในยุคออนไลน์

เป็นปกติของทุกการเปลี่ยนแปลง เมื่อมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเปลี่ยนไป จำต้องมีบางอย่างปรับตัวตามมาไม่ต่างกัน การทำงานเป็นทีมในยุคออนไลน์แบบนี้ จะว่ายากก็ยาก จะว่าง่ายก็ง่าย แต่ขอให้เชื่อเถอะว่าในความง่ายนั้น แต่ละทีมต้องมีการปรับจูนหาจุดร่วม รวมถึงคนในทีมเองต้องมีบางส่วนปรับพฤติกรรมบางอย่าง เพราะการทำงานกับคนหมู่มาก คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วที่ต้องพบพากับปัญหาสารพัน